Ügyvédi Munkadíjak

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény szerint a felek (megbízó és Megbízott) a megbízási díjban szabadon állapodnak meg.

Az ügyvédi munkadíjakat jogszabály nem szabályozza, az szabad megállapodás tárgya. A megbízási díj függhet elsősorban az ügy bonyolultságától, adott esetben annak sürgősségétől, minden esetben egyedileg állapodom meg ügyfeleimmel a megbízási díj összegéről.